16-26 Ekim 2017: KÜRESEL GİRİŞİMCİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Yetkili Kişi

Onur Alp YATIR

0216 528 21 00

KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü

KOBİ’lerin ve İşletmelerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı-Avrupa İşletmeler Ağı Projesi Etkinlikleri

GİRİŞİMCİLİK AKADEMİSİ

KÜRESEL GİRİŞİMCİ GELİŞTİRME PROGRAMI

16-26 Ekim 2017

 

ETKİNLİK ADI:

Küresel Girişimci Geliştirme Programı

ETKİNLİK KAPSAMI:

Müdürlüğümüz, KOBİlerin ve Girişimcilerin rekabetçiliğini arttırmaya yönelik olarak Avrupa Komisyonu tarafından uygulanan COSME (KOBİ’lerin ve İşletmelerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, İstanbul ilini kapsayan Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) – İstanbul IST-BUSINNOVA Konsorsiyumunun bir ortağıdır. KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğünün KOBİ'lere ve Girişimcilere yönelik verdiği hizmetler kapsamında eğitim, seminer, çalıştay ve akademi programları etkinlikleri düzenlenmektedir.

ETKİNLİK AMACI:

Program sonucunda girişimci adaylarına iş fikirlerinde ve projelerinde yenilikçilik ve uluslararasılaşma kapasitesini değerlendirme, stratejilerini belirleme ve yönetimi için gerekli teorik bilgilendirme ve atölye çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

ETKİNLİK HEDEF KİTLESİ:

Girişimcilik Akademisi Programımızın hedef kitlesi; henüz işini kurmamış, dış ticaret potansiyeli yüksek ve yenilikçi iş fikirleri olan yeni girişimci adaylarıdır.

ETKİNLİK İÇERİĞİ:

Küresel Girişimci Geliştirme Programı iki ana eğitim programından oluşmaktadır.

 1. Uygulamalı Girişimcilik Temel Eğitim Programı: (16-19 Ekim 2017 / 4 gün, 32 saat)

32 saat ve 4 gün sürecek temel eğitim programı 4 alt modülden oluşmaktadır ve gün bazında işlenecek detaylı program ekte yer almaktadır.

 Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı,

 Modül 2: İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar,

 Modül 3: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan),

 Modül 4: İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları

Eğitmen: Onur Alp YATIR, KOBİ Uzmanı, KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü

 1. İnovasyon Tabanlı Dış Ticaret Eğitim Programı (Ek modüller): (23-26 Ekim 2017 / 4 gün, 24 saat)

Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı ek modülleri niteliğinde olup iki alt modülden oluşmaktadır. Girişimcilerin inovasyon odaklı bir şekilde dış ticaret yönetimi uygulamalarını öğrenerek uluslararasılaştırılması hedeflenmektedir.

24 saat ve 4 gün sürecek eğitim programının gün bazında işlenecek detaylı programı ekte yer almaktadır.

Ek Modül a) : Ar-Ge ve İnovasyon (Yenilikçilik Yönetimi)

I. Gün

- Değer Üretme ve Uygulama

- Yenilikçilik Yönetiminde Temel Kavramlar ve Örnekler

II. Gün

- Yenilikçilik Stratejisinin Oluşturulması

- Portföy Yönetimi

23 – 24 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek eğitim Dr. Ahmet FEYZİOĞLU tarafından gerçekleştirilecektir.

Ek Modül b) : Dış ticaret yönetimi ilkeleri, pazar araştırması, ithalat/ihracat planlaması ve yönetimi

 1. Gün
 • Uluslararası Pazarlamanın Temelleri
 • Dış Ticaret Yönetimi
  • İhracatın Temel Adımları
  • Yeni kurulan bir işletmede dış ticaret bölümü oluşturulması
  • Yurt Dışında Kullanılan Pazarla İletişim Yöntemleri
 • İhracat Odaklı Devlet Yardımları Kullanımı

 1. Gün
 • İhracatta Pazar Araştırması Yöntemleri
 • Potansiyel Müşteri Adreslerine Ulaşım
 • Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
 • Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri

25 – 26 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek eğitim Zeynep İYİLER tarafından gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİK KABUL ŞARTLARI:

İş fikri yenilikçi ve dış ticaret potansiyeli yüksek yeni girişimci adayları programa kabul edilecektir. Eğitime en fazla 30 (otuz) katılımcı kabul edilecektir. Kabul kriterleri olarak; başvuru sırası ile iş fikri ve işin büyüme, yenilikçilik ve uluslararasılaşma potansiyeli kapsamında değerlendirme yapılacaktır.

EĞİTMENLER:

Onur Alp YATIR

Dr. Ahmet FEYZİOĞLU

Zeynep İYİLER

ETKİNLİK TARİHLERİ:

 1. Uygulamalı Girişimcilik Temel Eğitim Programı - Ana modülleri (16-19 Ekim 2017 Pazartesi ve Perşembe günleri arası toplam 4 gün)
 2. İnovasyon Tabanlı Dış Ticaret Eğitim Programı – Ek modüller (23-26 Ekim 2017 Salı- Pazartesi ve Perşembe günleri arası toplam 4 gün)

ETKİNLİK SAATLERİ VE SÜRESİ:

Ana modüller: 09.00-18.00 saatleri arası her gün 8 saat (1 saat öğle arası hariç)

Ek modülleri: 09:30 – 16:30 saatleri arası her gün 6 saat (1 saat öğle arası hariç)

Eğitim başladıktan en geç 15 dakika sonrasına kadar katılımcı beklenecek, daha geç gelindiği takdirde katılımcı kabul edilmeyecektir.

ETKİNLİK YERİ:

KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü Konferans Salonu

İMES Sanayi Sitesi C Blok 308. Sok. No:46 Yukarı Dudullu Ümraniye İSTANBUL

Adres koordinatları için lütfen TIKLAYINIZ.

ETKİNLİĞE BAŞVURU:

Ayrıntılı bilgi ve katılım talebi için lütfen onur.yatir@kosgeb.gov.tr ve dan.selin.duran@kosgeb.gov.tr e-posta adreslerine başvurunuz

DİĞER HUSUSLAR:

 • Program katılımı ÜCRETSİZDİR.
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı sonrası %80 katılım devam zorunluluğunu yerine getiren (her eğitim günü saatlik imza alınacaktır) katılımcılar, KOSGEB tarafından düzenlenen sertifika almaya hak kazanacaklardır. 
 • Sertifika almaya hak kazanması, katılımcının KOSGEB Desteklerinden faydalanabileceği anlamına gelmemektedir. Destek süreçleri www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanan Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esaslarından yer alan kriterler çerçevesinde değerlendirilmektedir.
 • Programı başarıyla tamamlayan girişimci adaylarından seçilecek olanlara, ileriki dönemde 2. ve 3. Aşamalar olarak birebir koçluk, mentörlük ve yurtdışı heyet programı kapsamında birebir yurtdışı potansiyel iş ortakları ile yurtiçi/yurtdışı potansiyel yatırımcılar ile işbirliği görüşmeleri imkanları da sunulması planlanmaktadır.Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen e-posta bültenimize kayıt olun.