Ara
Close this search box.

Hakkımızda

Enterprise Europe Network (Avrupa İşletmeler Ağı) Nedir?

Enterprise Europe Network (Avrupa İşletmeler Ağı) 40’tan fazla ülkede 450 üye kurumda çalışan 2000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır. 2008 yılından bu yana uluslararası çapta 2.9 milyona yakın KOBİ’nin gelişimine doğrudan doğruya katkıda bulunmuştur. Ağda ticaret ve sanayi odaları, teknoloji transfer merkezleri, araştırma merkezleri ve KOBİ’lere destek sağlayan kurumlar yer almaktadır. Her şehir / bölgede farklı kurumlar bir araya gelerek kendi Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumlarını oluşturmaktadırlar. Bizler İstanbul’da İstanbul Sanayi Odası, KOSGEB İMES Müdürlüğü ve Sabancı Üniversitesi ile Avrupa İşletmeler Ağı – İstanbul olarak hizmet vermekteyiz.

Amaçlarımız;

  • Firmaları uluslararasılaşma, dış ticaret ve uluslararası iş birlikleri konularında bilgilendirmek.
  • Firmaların inovasyon ve Ar-Ge altyapılarını geliştirip uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırmak.
  • Firmaların uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamak.
  • Avrupa İşletmeler Ağı profil veritabanı ile firmaların ticari, teknolojik iş ortaklıkları veya ortak Ar-Ge projeleri için partner bulmalarına aracılık etmek.
  • Uluslararası B2B ikili görüşme etkinlikleri düzenleyerek firmaların birbiri ile tanışarak potansiyel ortaklarını bulmalarını sağlamak.

Avrupa İşletmeler Ağı AB COSME Programı tarafından kısmen finanse edilmekte olan bir AB projesidir ve bu programın Türkiye ulusal koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

Biz Kimiz?

Biz İstanbul Sanayi Odası’ndan X uzman, KOSGEB İMES Müdürlüğü’ndeki X uzman ve Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü’ndeki X uzman ile firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve doğru ortaklıklar kurmaları için çalışmaktayız.

İstanbul Sanayi Odası

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 170
Otomotiv Sektör Grup Temsilcisi

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 171
Tarımsal Gıda Sektör Grup Temsilcisi

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 172
Tekstil Sektör Grup Temsilcisi

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 174
Perakende Sektör Grup Temsilcisi

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 175
İnşaat Sektör Grup Temsilcisi

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 176

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 176
Araştırma ve İnovasyon Sektör Grup Temsilcisi

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 311
Dijital Sektör Grup Temsilcisi

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 312
Denizcilik Sektör Grup Temsilcisi

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 314
Elektronik Sektör Grup Temsilcisi

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 316
Yenilenebilir Enerji Sektör Grup Temsilcisi

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 317
Sağlık Sektör Grup Temsilcisi

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 150

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 151

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 152

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 300

eakı[email protected]
(0212) 252 29 00 / 302

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 303

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 360

[email protected]
(0212) 252 29 00 / 363

KOSGEB İMES Müdürlüğü

Sabancı Üniversitesi

[email protected]
0 216 568 70 66
Tarımsal Gıda Sektör Grup Temsilcisi
Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Sektör Grup Temsilcisi
Yerel ve Sosyal Ekonomi Sektör Grup Temsilcisi
Perakende Sektör Grup Temsilcisi
Turizm Sektör Grup Temsilcisi
Araştırma ve İnovasyon Tematik Grup Temsilcisi
Start-Up’lar ve Scale-Up’lar Tematik Grup Temsilcisi
Kadın Girişimciliği Tematik Grup Temsilcisi

[email protected]
0 216 568 62 22
Hareketlilik – Ulaştırma – Otomotive Sektör Grup Temsilcisi
Denizcilik Sektör Grup Temsilcisi
Tekstil Sektör Grup Temsilcisi
Dijitalleşme Tematik Grup Temsilcisi

[email protected]
0 216 568 70 65
Yenilenebilir Enerji Sektör Grup Temsilcisi
Uluslararasılaşma Tematik Grup Temsilcisi

[email protected]
0 216 483 97 10
Elektronik Sektör Grup Temsilcisi
Finansmana Erişim Tematik Grup Temsilcisi

[email protected]
0 216 483 98 71
Tek Pazar Tematik Grup Temsilcisi
Sürdürülebilirlik Tematik Grup Temsilcisi

[email protected]
0 216 568 70 55
Dijital Sektör Grup Temsilcisi

[email protected]
0 216 483 90 49
Havacılık ve Savunma Sektör Grup Temsilcisi
İnşaat Sektör Grup Temsilcisi
Enerji Yoğun Endüstriler Sektör Grup Temsilcisi